อัตราแลกเปลี่ยน USDC เป็น CAD

อัตรา: 1.3781638287
แปลงจาก USDC (USDC) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 USDC = 1.3781638287 CAD

Get Free Account to Buy / Sell USDC(USDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง