อัตราแลกเปลี่ยน USDC เป็น CNY

อัตรา: 7.2748052653
แปลงจาก USDC (USDC) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 USDC = 7.2748052653 CNY

Get Free Account to Buy / Sell USDC(USDC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง