อัตราแลกเปลี่ยน ETH เป็น CNY

อัตรา: 28,462.308201837
แปลงจาก Ethereum (ETH) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 ETH = 28,462.308201837 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum(ETH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง