อัตราแลกเปลี่ยน ETH เป็น CHF

อัตรา: 1,450.2402935336
แปลงจาก Ethereum (ETH) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 ETH = 1,450.2402935336 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum(ETH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง