อัตราแลกเปลี่ยน ETH เป็น CAD

อัตรา: 2,139.6492034391
แปลงจาก Ethereum (ETH) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 ETH = 2,139.6492034391 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum(ETH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง