อัตราแลกเปลี่ยน ETH เป็น ADA

อัตรา: 6,512.9178400882
แปลงจาก Ethereum (ETH) เป็น Cardano (ADA)
1 ETH = 6,512.9178400882 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum(ETH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง