อัตราแลกเปลี่ยน ETH เป็น HKD

อัตรา: 12,467.174024518
แปลงจาก Ethereum (ETH) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 ETH = 12,467.174024518 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Ethereum(ETH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง