อัตราแลกเปลี่ยน BCH เป็น USD

อัตรา: 227.95
แปลงจาก Bitcoin Cash (BCH) เป็น US Dollar (USD)
1 BCH = 227.95 USD

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin Cash(BCH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง