อัตราแลกเปลี่ยน BCH เป็น CHF

อัตรา: 432.195870263
แปลงจาก Bitcoin Cash (BCH) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 BCH = 432.195870263 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin Cash(BCH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง