อัตราแลกเปลี่ยน BCH เป็น BTC

อัตรา: 0.008142005891395
แปลงจาก Bitcoin Cash (BCH) เป็น Bitcoin (BTC)
1 BCH = 0.008142005891395 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin Cash(BCH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง