อัตราแลกเปลี่ยน BCH เป็น CAD

อัตรา: 308.02468632491
แปลงจาก Bitcoin Cash (BCH) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 BCH = 308.02468632491 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin Cash(BCH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง