อัตราแลกเปลี่ยน BCH เป็น CAD

อัตรา: 666.65938188524
แปลงจาก Bitcoin Cash (BCH) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 BCH = 666.65938188524 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin Cash(BCH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง