อัตราแลกเปลี่ยน BCH เป็น CNY

อัตรา: 1,678.7396758306
แปลงจาก Bitcoin Cash (BCH) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 BCH = 1,678.7396758306 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin Cash(BCH)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง