อัตราแลกเปลี่ยน XRP เป็น USD

อัตรา: 0.530916
แปลงจาก XRP (XRP) เป็น US Dollar (USD)
1 XRP = 0.530916 USD

Get Free Account to Buy / Sell XRP(XRP)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง