อัตราแลกเปลี่ยน XRP เป็น CAD

อัตรา: 0.67711284176816
แปลงจาก XRP (XRP) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 XRP = 0.67711284176816 CAD

Get Free Account to Buy / Sell XRP(XRP)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง