อัตราแลกเปลี่ยน XRP เป็น CHF

อัตรา: 0.47446864534433
แปลงจาก XRP (XRP) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 XRP = 0.47446864534433 CHF

Get Free Account to Buy / Sell XRP(XRP)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง