อัตราแลกเปลี่ยน XRP เป็น CNY

อัตรา: 3.7627682838531
แปลงจาก XRP (XRP) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 XRP = 3.7627682838531 CNY

Get Free Account to Buy / Sell XRP(XRP)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง