อัตราแลกเปลี่ยน XRP เป็น CNY

อัตรา: 3.8623204267167
แปลงจาก XRP (XRP) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 XRP = 3.8623204267167 CNY

Get Free Account to Buy / Sell XRP(XRP)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง