อัตราแลกเปลี่ยน KDA เป็น T

อัตรา: 22.673534415251
แปลงจาก Kadena (KDA) เป็น Threshold (T)
1 KDA = 22.673534415251 T

Get Free Account to Buy / Sell Kadena(KDA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง