อัตราแลกเปลี่ยน KDA เป็น HKD

อัตรา: 4.6954453347757
แปลงจาก Kadena (KDA) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 KDA = 4.6954453347757 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Kadena(KDA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง