อัตราแลกเปลี่ยน KDA เป็น SOL

อัตรา: 0.010001913875598
แปลงจาก Kadena (KDA) เป็น Solana (SOL)
1 KDA = 0.010001913875598 SOL

Get Free Account to Buy / Sell Kadena(KDA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง