อัตราแลกเปลี่ยน KDA เป็น ADA

อัตรา: 1.8253158062924
แปลงจาก Kadena (KDA) เป็น Cardano (ADA)
1 KDA = 1.8253158062924 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Kadena(KDA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง