อัตราแลกเปลี่ยน KDA เป็น BNB

อัตรา: 0.0026412018110686
แปลงจาก Kadena (KDA) เป็น BNB (BNB)
1 KDA = 0.0026412018110686 BNB

Get Free Account to Buy / Sell Kadena(KDA)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง