อัตราแลกเปลี่ยน WBTC เป็น ADA

อัตรา: 149,375.88720319
แปลงจาก Wrapped Bitcoin (WBTC) เป็น Cardano (ADA)
1 WBTC = 149,375.88720319 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Wrapped Bitcoin(WBTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง