อัตราแลกเปลี่ยน WBTC เป็น CNY

อัตรา: 191,695.60750113
แปลงจาก Wrapped Bitcoin (WBTC) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 WBTC = 191,695.60750113 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Wrapped Bitcoin(WBTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง