อัตราแลกเปลี่ยน WBTC เป็น CHF

อัตรา: 24,646.115754361
แปลงจาก Wrapped Bitcoin (WBTC) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 WBTC = 24,646.115754361 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Wrapped Bitcoin(WBTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง