อัตราแลกเปลี่ยน USDT เป็น HKD

อัตรา: 7.8065152060489
แปลงจาก Tether USDt (USDT) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 USDT = 7.8065152060489 HKD

Get Free Account to Buy / Sell Tether USDt(USDT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง