อัตราแลกเปลี่ยน USDT เป็น CAD

อัตรา: 1.35041938167
แปลงจาก Tether USDt (USDT) เป็น Canadian Dollar (CAD)
1 USDT = 1.35041938167 CAD

Get Free Account to Buy / Sell Tether USDt(USDT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง