อัตราแลกเปลี่ยน USDT เป็น CNY

อัตรา: 7.2486056681248
แปลงจาก Tether USDt (USDT) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 USDT = 7.2486056681248 CNY

Get Free Account to Buy / Sell Tether USDt(USDT)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง