อัตราแลกเปลี่ยน SOL เป็น USD

อัตรา: 19.03
แปลงจาก Solana (SOL) เป็น US Dollar (USD)
1 SOL = 19.03 USD

Get Free Account to Buy / Sell Solana(SOL)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง