อัตราแลกเปลี่ยน SOL เป็น ADA

อัตรา: 78.325676365493
แปลงจาก Solana (SOL) เป็น Cardano (ADA)
1 SOL = 78.325676365493 ADA

Get Free Account to Buy / Sell Solana(SOL)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง