อัตราแลกเปลี่ยน SOL เป็น CHF

อัตรา: 147.70767559717
แปลงจาก Solana (SOL) เป็น Swiss Franc (CHF)
1 SOL = 147.70767559717 CHF

Get Free Account to Buy / Sell Solana(SOL)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง