แปลงสกุลเงิน Singapore Dollar (SGD)

อัตรา: 0.7471178124
แปลงจาก Singapore Dollar (SGD) เป็น US Dollar (USD)
1 SGD = 0.7471178124 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง