แปลงสกุลเงิน Singapore Dollar (SGD)

เป็น
อัตรา: 0.7351531180
แปลงจาก Singapore Dollar (SGD) เป็น US Dollar (USD)
0 SGD = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง