แปลงสกุลเงิน Swiss Franc (CHF)

เป็น
อัตรา: 1.0093422133
แปลงจาก Swiss Franc (CHF) เป็น US Dollar (USD)
0 CHF = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง