แปลงสกุลเงิน Swiss Franc (CHF)

อัตรา: 1.1193956240
แปลงจาก Swiss Franc (CHF) เป็น US Dollar (USD)
1 CHF = 1.1193956240 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง