อัตราแลกเปลี่ยน BOB เป็น JPY

อัตรา: 22.863725209158
แปลงจาก Bolivian Bolíviano (BOB) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BOB = 22.863725209158 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง