อัตราแลกเปลี่ยน BOB เป็น JPY

อัตรา: 21.550875493504
แปลงจาก Bolivian Bolíviano (BOB) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BOB = 21.550875493504 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง