อัตราแลกเปลี่ยน JPY เป็น BOB

อัตรา: 0.046824316966926
แปลงจาก Japanese Yen (JPY) เป็น Bolivian Bolíviano (BOB)
1 JPY = 0.046824316966926 BOB

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง