อัตราแลกเปลี่ยน BOB เป็น BTC

อัตรา: 0.000005492530695
แปลงจาก Bolivian Bolíviano (BOB) เป็น Bitcoin (BTC)
1 BOB = 0.000005492530695 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง