อัตราแลกเปลี่ยน BMD เป็น JPY

อัตรา: 148.7494949566
แปลงจาก Bermudian Dollar (BMD) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 BMD = 148.7494949566 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง