อัตราแลกเปลี่ยน AWG เป็น JPY

อัตรา: 83.449597010056
แปลงจาก Aruban or Dutch Guilder (AWG) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 AWG = 83.449597010056 JPY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง