อัตราแลกเปลี่ยน AWG เป็น BTC

อัตรา: 0.0000081449409310
แปลงจาก Aruban or Dutch Guilder (AWG) เป็น Bitcoin (BTC)
1 AWG = 0.0000081449409310 BTC

Get Free Account to Buy / Sell Bitcoin(BTC)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง