อัตราแลกเปลี่ยน AWG เป็น GBP

อัตรา: 0.43207750502793
แปลงจาก Aruban or Dutch Guilder (AWG) เป็น British Pound (GBP)
1 AWG = 0.43207750502793 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง