อัตราแลกเปลี่ยน ARS เป็น HKD

อัตรา: 0.022373102898289
แปลงจาก Argentine Peso (ARS) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 ARS = 0.022373102898289 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง