อัตราแลกเปลี่ยน ARS เป็น HKD

อัตรา: 0.0084336266054139
แปลงจาก Argentine Peso (ARS) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 ARS = 0.0084336266054139 HKD

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง