อัตราแลกเปลี่ยน ARS เป็น CNY

อัตรา: 0.020841957508861
แปลงจาก Argentine Peso (ARS) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 ARS = 0.020841957508861 CNY

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง