อัตราแลกเปลี่ยน ARS เป็น GBP

อัตรา: 0.0023419528940141
แปลงจาก Argentine Peso (ARS) เป็น British Pound (GBP)
1 ARS = 0.0023419528940141 GBP

การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง