อัตราแลกเปลี่ยน ZRX เป็น RUNE

อัตรา: 0.080273032069971
แปลงจาก 0x Protocol (ZRX) เป็น THORChain (RUNE)
1 ZRX = 0.080273032069971 RUNE

Get Free Account to Buy / Sell 0x Protocol(ZRX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง