อัตราแลกเปลี่ยน ZRX เป็น HKD

อัตรา: 3.0663920508849
แปลงจาก 0x Protocol (ZRX) เป็น Hong Kong Dollar (HKD)
1 ZRX = 3.0663920508849 HKD

Get Free Account to Buy / Sell 0x Protocol(ZRX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง