อัตราแลกเปลี่ยน ZRX เป็น SOL

อัตรา: 0.0065184420772304
แปลงจาก 0x Protocol (ZRX) เป็น Solana (SOL)
1 ZRX = 0.0065184420772304 SOL

Get Free Account to Buy / Sell 0x Protocol(ZRX)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง