อัตราแลกเปลี่ยน RUNE เป็น ZRX

อัตรา: 9.0429053563066
แปลงจาก THORChain (RUNE) เป็น 0x Protocol (ZRX)
1 RUNE = 9.0429053563066 ZRX

Get Free Account to Buy / Sell THORChain(RUNE)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง