อัตราแลกเปลี่ยน CHSB เป็น JPY

อัตรา: 26.811859271255
แปลงจาก SwissBorg (CHSB) เป็น Japanese Yen (JPY)
1 CHSB = 26.811859271255 JPY

Get Free Account to Buy / Sell SwissBorg(CHSB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง