อัตราแลกเปลี่ยน CHSB เป็น CNY

อัตรา: 1.3259216743582
แปลงจาก SwissBorg (CHSB) เป็น Chinese Yuan Renminbi (CNY)
1 CHSB = 1.3259216743582 CNY

Get Free Account to Buy / Sell SwissBorg(CHSB)


การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง