แปลงสกุลเงิน Japanese Yen (JPY)

เป็น
อัตรา: 0.0091454714
แปลงจาก Japanese Yen (JPY) เป็น US Dollar (USD)
0 JPY = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง