แปลงสกุลเงิน Japanese Yen (JPY)

อัตรา: 0.0093556024
แปลงจาก Japanese Yen (JPY) เป็น US Dollar (USD)
1 JPY = 0.0093556024 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง