แปลงสกุลเงิน British Pound (GBP)

อัตรา: 1.3391822081
แปลงจาก British Pound (GBP) เป็น US Dollar (USD)
1 GBP = 1.3391822081 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง