แปลงสกุลเงิน British Pound (GBP)

เป็น
อัตรา: 1.3336016590
แปลงจาก British Pound (GBP) เป็น US Dollar (USD)
0 GBP = 0.00 USD
การแปลงเงินของเราใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยเงินตราต่างประเทศ
อัปเดตอัตราสกุลเงินทุก ๆ ชั่วโมง